Press "Enter" to skip to content

Rak prostaty – przeżywalność. Jak długo można żyć z rakiem prostaty?

Raka prostaty można wyleczyć poprzez chirurgiczne usunięcie stercza wraz z przyległymi tkankami. Operacja jest zasadna nawet wówczas, gdy guz zacznie naciekać na pęcherzyki nasienne i lokalne węzły chłonne. Niemniej w bardziej zaawansowanych przypadkach lekarz może zaproponować radioterapię – leczenie przez naświetlania lub wstrzykiwanie pierwiastków promieniotwórczych. W dalszym ciągu chory ma duże szanse na przeżycie w dobrym zdrowiu nawet kilkunastu lat i więcej. Jednak kiedy nowotwór wkroczy w stadium przerzutów do odległych miejsc, wówczas operacja traci sens ze względu na obciążenie komplikacjami i brak możliwości całkowitego wyleczenia. Ile przeżyje pacjent? To zależy na jakim etapie potwierdzono diagnozę i jak szybko rozwija się rak prostaty – przeżywalność drastycznie spada po stwierdzeniu  przerzutów do odległych organów, w tym kości, wątroby, płuc i mózgu.

Rokowania po wczesnym wykryciu raka

Aż 95% przypadków raka prostaty to gruczolakoraki, tj. nowotwory złośliwe atakujące tkankę nabłonkową. Wcześnie wykryte guzy można całkowicie wyleczyć za pomocą terapii radykalnych – w przypadku nowotworu stercza stosuje się albo prostatektomię  (usunięcie gruczołu krokowego), albo radioterapię (naświetlania lub iniekcje). Na szczęście rak prostaty rozwija się długo, nawet 10 lat lub dłużej. Wprawdzie na początku nie daje żadnych objawów, jednak regularne badania profilaktyczne pozwalają wykryć guza nim dojdzie do przerzutów. Według medycznych szacunków w 93% przypadków udaje się zdiagnozować raka na etapie umożliwiającym leczenie radykalne, tj. gdy obejmuje jedynie gruczoł krokowy lub tylko nieznacznie przekracza jego granice (np. nacieka na pęcherzyki nasienne). Jeśli nie stwierdzono przerzutów odległych, mężczyzna możne pokonać raka prostaty – przeżywalność na tym etapie wynosi co najmniej 5 lat u niemal wszystkich pacjentów oraz 15 lat u 95% chorych. Z kolei badania statystyczne przeprowadzone wśród pacjentów amerykańskiej kliniki Mayo Clinic wykazały, że radykalne leczenie chirurgiczne wydłużyło życie o 20 lat aż u 80% pacjentów, u których stwierdzono obecność raka naciekającego poza gruczoł krokowy. Te same badania potwierdzają też, że dzięki prostatektomii aż 90% pacjentów z guzem nienaciekającym (ale zajmującym już oba płaty prostaty) zyskało dodatkowe 20 lat i więcej.

Rak prostaty – przeżywalność u pacjentów z przerzutami

Niestety rak prostaty może również rozwijać się bardzo agresywnie – dotyczy to zwłaszcza nowotworów typu neuroendokrynnego oraz drobnokomórkowego anaplastycznego. Tego rodzaju rak prostaty rośnie w szybkim tempie i daje wczesne przerzuty, przez co właściwie odbiera choremu szanse na wyzdrowienie. Wśród pacjentów zdiagnozowanych dopiero w stadium z przerzutami, szanse na przeżycie kolejnych 5 lat ma zaledwie 28% chorych. Nawet w krajach wysokorozwiniętych (np. USA) guz stercza zajmuje pierwsze lub drugie miejsce pod względem umieralności z powodu chorób nowotworowych. Niemniej warto pamiętać, że przeżywalność u pacjentów z rakiem prostaty to kwestia mocno indywidualna – rokowania zależą m.in. od stanu zdrowia, wieku pacjenta, tempa rozwoju raka, sposobu leczenia. Choć statystyki nie napawają optymizmem, wdrożenie optymalnej terapii jest konieczne ze względu na utrzymanie jakości życia na zadowalającym poziomie. Dzięki różnorodnym metodom terapeutycznym (leczenie hormonalne, chemioterapia, radioterapia + leki hormonalne, leczenie ultradźwiękami, krioterapia) mężczyźni w zaawansowanym stadium raka mogą uniknąć bardzo poważnych komplikacji i niepełnosprawności.

Jak w przypadku każdego innego nowotworu złośliwego, rokowania zależą od tego, jak szybko zostanie zdiagnozowany rak prostaty. Przeżywalność jest największa w początkowym stadium (T1, T2), jednak nawet na etapie naciekania na sąsiednie struktury anatomiczne (T3) guz można poddać radykalnej prostatektomii przedłużającej życie o 5-20 lat.

[Głosów:101    Średnia:2.5/5]

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Prostata.info.pl